Autorització sortides

Jo en…………………………………………………………………….....pare/mare del alumne…………………………………………………………………………………...

 

de la classe dels/les…………………………………………………………………

Amb el DNI………………………………………………….. Autoritzo al meu fill /a  a gaudir de totes les activitats que es facin fora de  la Llar D´ Infants – PI DE L´ SNOOPY - duran el curs ...........................

Prèviament a la sortida us demanarem el vostre consentiment.

Data ................................................................................................

 

Signatura :

Idiomes

Catalan English French Italian Portuguese Spanish

Cerca en la pàgina

Visitants

Hi ha 23 convidats i cap membre en línia