Autorització dret d'imatge

Autorització per l’ús del dret d’imatge de l’alumne

Per tal de fer bé les coses us demanem la vostra participació una vegada més.

 

En na....................................................................amb DNI............................

Autoritzo que la imatge del meu fill/a...............................................................

pugui aparèixer en fotografies i/o filmacions d´activitats escolars,organitzades

pel centre docent en les pàgines web del centre, filmacions destinades a difusió

pública no comercial o publicacions d´àmbit educatiu

 

 

 

Viladecans ,a...............d.............................de 20...................

Idiomes

Catalan English French Italian Portuguese Spanish

Cerca en la pàgina

Visitants

Hi ha 26 convidats i cap membre en línia