Conformitat normativa

 

LLAR D´INFANTS PI DE L´SNOOPY

CONFORMITAT DE LA NORMATIVA DEL CENTRE

Jo en/na...........................................................................................................................

Amb el D N I..................................pare, mare del alumne........................................

Afirma conèixer i acceptar la normativa del centre així com les conseqüències que se’n poguessin derivar en el cas de no ser respectades.

Com a normes més important destaquem :

- respectar l’horari d’entrada i de sortida

- avisar sempre, de qui ve a recollir els nens

- autorització + recepta per administrar medicació

- pagament íntegra de tot el curs ( setembre / juliol )

En acceptació de la normativa,

Viladecans, ............., de..................................20........

Signat


Idiomes

Catalan English French Italian Portuguese Spanish

Cerca en la pàgina

Visitants

Hi ha 25 convidats i cap membre en línia