L’escola

Benvingudes, famílies

Pi de l’Snoopy és un centre educatiu 0-3 (primer cicle d’Educació Infantil) autoritzat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya amb Codi 08054472 i amb quasi 40 anys d’experiència en l’atenció a infants i famílies en aquesta etapa educativa. Aquest temps ha vingut marcat per la reflexió constant a nivell pedagògic, repensant en tot moment el sentit de la proposta i pràctica educativa.

D’acord amb el que estableix la Llei d’Educació (Llei 12/2009, del 10 de juliol), l’equip d’educadores de l’escola entenem l’educació infantil com “una etapa educativa única, organitzada en dos cicles, amb identitat pròpia, que contribueix al desenvolupament integral dels infants en col·laboració amb les seves famílies, proporcionant-los un clima i un entorn de confiança.

La nostra llar d’infants es defineix, seguint aquesta idea, com una escola infantil catalana, laica i inclusiva.

El funcionament intern de l’escola es basa en el treball en equip, que vetlla tant per l’aspecte pedagògic com per l’organització i el manteniment de l’escola.

Engeguem un nou projecte educatiu basat en la pedagogia del quotidià (seguint la nostra línia) i els ambients d’aprenentatge de lliure circulació.

Així, ens trobem en un moment de reflexió educativa, de repensar espais i materials: apostant per materials nobles i naturals, per tal d’oferir situacions i oportunitats d’aprenentatge de gran riquesa per als infants.

Tan sols ens resta donar-vos la benvinguda i transmetre el desig de col·laboració amb vosaltres en el creixement del vostre/a fill/a.

Horaris

Els infants poden entrar a l’escola fins a les 9.15 h al matí i 15.15 h a la tarda. Es recomana no arribar més tard ja que això interfereix en l’activitat del grup.

La recollida dels infants comença a les 12.15 i 17.15 h. Cal respectar el torn d’arribada de les famílies i entrar al vestíbul progressivament.

És important que els nens i nenes siguin recollits a l’escola per persones conegudes, de referència. En cas contrari, cal que aviseu a l’escola de qui anirà a recollir l’infant i/o li feu entrega del carnet.

Cal ser puntual. En cas de no poder arribar a l’hora, aviseu sempre.

Al pati de l’entrada hi trobareu un armariet on podeu deixar el cotxet plegat si són de tipus paraigües (no gaire grans).

Horaris

Acollida (opcional) 8 h – 9 h
Matí 9 h – 12.30 h
Menjador i descans (opcional) 12.30 h – 15 h
Tarda 15 h – 17.30 h

 

Esmorzar (servei d’acollida mensual) Fins a les 9 h
Dinar 12 h
Berenar 16 h

 

Quotes

Inscripció 200 €
Mensualitat 230 €
½ Jornada 200 €
Nadons de 9 a 13h 270 €
Nadons de 9 a 15h 290 €
Nadons de 9 a 17.15h 310 €
Dinar + Berenar mensual 160 €
Dinar + Berenar per dia 9 €
Acollida de 8 a 9h mensual 65 €
Acollida per hora 6,50 €
Material (Desembre i Abril) 75 €