Horaris i quotes

Horaris

Els infants poden entrar a l’escola fins a les 9.15 h al matí i 15.15 h a la tarda. Es recomana no arribar més tard ja que això interfereix en l’activitat del grup.

La recollida dels infants comença a les 12.15 i 17.15 h. Cal respectar el torn d’arribada de les famílies i entrar al vestíbul progressivament.

És important que els nens i nenes siguin recollits a l’escola per persones conegudes, de referència. En cas contrari, cal que aviseu a l’escola de qui anirà a recollir l’infant i/o li feu entrega del carnet.

Cal ser puntual. En cas de no poder arribar a l’hora, aviseu sempre.

Al pati de l’entrada hi trobareu un armariet on podeu deixar el cotxet plegat si són de tipus paraigües (no gaire grans).

Acollida (opcional) 8 h – 9 h
Matí 9 h – 12.30 h
Menjador i descans (opcional) 12.30 h – 15 h
Tarda 15 h – 17.30 h

 

Esmorzar (servei d’acollida mensual) Fins a les 9 h
Dinar 12 h
Berenar 16 h

 

Quotes 2024/2025

Inscripció 250 €
Mensualitat 250 €
*Nadons de 9 a 13 h 290 €
*Nadons de 9 a 15 h 310 €
*Nadons de 9 a 17.15 h 330 €
Dinar + Berenar mensual 180 €
Dinar + Berenar per dia 11 €
Acollida de 8 a 9 h mensual 75 €
Acollida per hora 7 €
Material (Desembre i Abril) 75 €

* Nadons fins a 15 mesos