Noves activitats

Noves activitats al Pi de l’Snoopy! A partir d’ara, anglès, ioga y música.

Ioga: exercicis, respiració, relaxació, concentració…que contribueixen a la salut i al benestar
Música: escoltem tot tipus de música: infantil, clàssica, relaxant, dels 80… Compleix una funció vital important en el desenvolupament de l’infant; ajuda a expressar sentiments i emocions.
Anglès: l’apropament inicial a una nova llengua a través d’experiències comunicatives i enriquidores afavoreix i enriqueix el desenvolupament lingüístic i cognitiu, a partir de la familiarització amb aspectes del llenguatge com són l’entonació, el ritme o la fonètica de la nova llengua.