Ara, ratio menor d’alumnes

Hem abaixat la ratio d’alumnes per aula. Afavoreix el funcionament de l’escola i l’assoliment dels objectius educatius que ens proposem, amb coherència, assegurant una millor qualitat d’atenció al infant.